Doneer direct

Bericht van prof. dr. Jeroen Pasterkamp

Geachte heer, mevrouw,

Graag stel ik me even aan u voor: mijn naam is Jeroen Pasterkamp en ik doe onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

Hoe Parkinson ontstaat, is nog grotendeels onbekend

Bij de ziekte van Parkinson raken zenuwcellen in de hersenen beschadigd en daarna sterven ze af. Daardoor kunnen ze geen dopamine meer aanmaken. Maar we vermoeden dat de ziekte daarvóór al begint, in de zenuwvezels van de zenuwcellen.

Kleine veranderingen zijn door de overmaat aan deze vezels niet goed te zien. Pas bij veel verlies kun je ze waarnemen. Wij willen achterhalen hoe dit proces van achteruitgang eruitziet. Daarvoor labelen we in de hersenen de zenuwcellen met fluorescente eiwitten. Zo kunnen we van een enkele zenuwcel goed zien hoe de uitlopers zich vertakken. Wanneer vinden de vertakkingen plaats? Wat gebeurt er in de uitlopers? Hoe snel verloopt dit proces? De antwoorden brengen de wetenschap weer een stap dichter bij het vinden van de oorzaak van Parkinson. Alleen als we weten hoe de ziekte ontstaat, is de ontwikkeling van een remedie mogelijk.

Unieke tools en technieken

Bij het onderzoek gebruiken mijn team en ik specifieke microscopische technieken en unieke, zelfontwikkelde tools. Dankzij de technische innovaties die we kunnen toepassen om ziekteprocessen te begrijpen, zetten we een volgende belangrijke stap voorwaarts. We willen graag vroeg in de ziekte begrijpen hoe zenuwvezels veranderen. Zo kun je er eerder op inspelen en houdt de patiënt langer een hogere levenskwaliteit.

Vroeger ingrijpen

Door de zenuwvezels en hun vertakkingen te bestuderen, kunnen we een beeld krijgen van vroege veranderingen die op Parkinson wijzen. Het is een interessant startpunt. Zeker als het in de toekomst mogelijk wordt om heel vroeg in te grijpen in de ziekte, nog voordat zich symptomen openbaren bij een patiënt. Bij erfelijke vormen van Parkinson kun je er dus vroeg bij zijn en de patiënt langer ‘gezond’ houden.

Met steun van donateurs willen we met dit onderzoek waardevolle nieuwe inzichten opdoen in de moleculaire processen achter de ziekte. Straks begrijpen we het ziekteproces weer een stuk beter. Op de langere termijn kan onze studie bijdragen aan nieuwe manieren van therapie en medicatie. We gaan voor zo vroeg mogelijke, gerichte behandelingen waardoor mensen met Parkinson hun levenskwaliteit langer constant houden.

De opgedane kennis zal bijdragen aan het vinden van de oorzaak van Parkinson, aan vroegtijdige behandeling en aan de ontwikkeling van een remedie.

Heel hartelijk dank voor uw steun, daarmee houdt u de vaart in de medische wetenschap.

Hoogachtend,
Prof. dr. Jeroen Pasterkamp

Hoe kunt u helpen?

Doneer nu voor wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen of genezen van Parkinson.
Uw gift wordt uitsluitend besteed aan het allerbeste medisch-wetenschappelijke onderzoek.

Doneer voor onderzoek

Deel dit artikel

Ook interessant

René van Helsdingen: hoe prachtig pianospel en parkinson tóch samengaan

 Zodra de gasten arriveerden op het feestelijk diner ter ere van 25 jaar Stichting ParkinsonFonds, werden ze verrast met live jazzmuziek gespeeld door het René…

De Vierdaagse: loop je mee voor het ParkinsonFonds?

Loop je tijdens de Vierdaagse mee voor het ParkinsonFonds? Daarmee steun je fundamenteel onderzoek naar parkinson. We zijn je dankbaar! Ook dit jaar is er…

Els Haring kreeg de diagnose parkinson

Van tulpenbollen pellen in de vakantie naar een parkinson diagnose jaren later!

Els Haring (65) krijgt weinig tijd om stil te staan bij haar parkinson diagnose in 2019. Op dezelfde dag krijgt Kees, haar man, een hartinfarct….