Mogen we u een paar vragen stellen?

Wat is voor u belangrijk?

Door onderzoek zijn we de afgelopen jaren al heel veel te weten gekomen over de ziekte van Parkinson.
Die kennis willen we graag met u delen.

Daarom willen we graag weten waar uw belangstelling ligt en hoe u het liefst geïnformeerd wilt worden.
Ook zijn we benieuwd hoe u ertoe kwam om ons te steunen.

Vul hier het online vragenformulier in. 


Start