Doneer direct
5 mei 2018

Steun het Parkinson Grasveld

Deskundigen verwachten dat het aantal mensen met Parkinson de komende 10 tot 15 jaar gaat verdubbelen. We zien nu al een alarmerende toename van Parkinson, ook en met name onder jongere mensen. Dit moeten we voorkomen!

Het project “Parkinson Grasveld” bestaat ui een reeks van workshops, waarin deelnemers onder mijn begeleiding uit klei een eigen grasfiguur maken die, samen met een kleine 300 andere, uiteindelijk een keramisch grasveld vormen van 28m2 (5,3 x 5,3: het huidige aantal Parkinsonpatiënten wereldwijd). Het is een van mijn kant belangeloos crowdfundingsproject. De deelnemersbijdragen komen, na aftrek van zo minimaal mogelijk te houden kosten, volledig ten goede aan het ParkinsonFonds, dat zich ervoor inspant vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening mogelijk te maken.

Bekijk hier de trailer

Dat geldt ook voor de opbrengst van de uiteindelijke verkoop van het keramisch grasveld aan ene betrokken organisatie of instelling.

Help mee om dit “Parkinson Grasveld” mogelijk te maken door aan een van deze workshops deel te nemen. 

U kunt ook een bedrag doneren. Misschien woont u te ver weg om zelf aan een workshop deel te nemen, maar wilt u toch een bijdrage leveren aan dit unieke project. Of u wilt anderen, voor wie de kosten van de workshop (€150,00) mogelijk een bezwaar zijn, in de gelegenheid stellen daar toch aan deel te nemen.

Alvast hartelijk dank hiervoor.
Twan Hendriks

NL78 INGB 0002 2407 71, t.n.v. A.A.P. Hendriks, o.v.v Donatie PG
www.kunstwan.nl

Deel dit artikel