Doneer direct
4 maart 2020

Alleen veelbelovend en vernieuwend onderzoek komt in aanmerking

Strikte beoordeling door adviesraad

Wij ontvangen jaarlijks veel onderzoekaanvragen, die we graag zoveel mogelijk willen honoreren. We ondersteunen echter niet zomaar elke studie. Alleen veelbelovend en vernieuwend onderzoek komt in aanmerking voor subsidie. Onze internationale medisch-wetenschappelijke commissie beoordeelt elke aanvraag dan ook uiterst zorgvuldig. Deze medische adviesraad bestaat uit zeer ervaren en gerenommeerde Parkinsonneurologen waarmee het ParkinsonFonds intensief contact onderhoudt. Wij zijn actief betrokken bij het samenstellen van onderzoekprotocollen en ook dragen we specifieke onderwerpen aan voor onderzoek.

Dit is de weg die een onderzoekaanvraag aflegt in 5 stappen:

  1. De onderzoeker dient een subsidieaanvraag voor een Parkinsonstudie in bij het ParkinsonFonds.
  2. Het ParkinsonFonds legt de onderzoekaanvraag voor aan de medische adviesraad, samengesteld uit de allerbeste Parkinsondeskundigen.
  3. De medische adviesraad beoordeelt de onderzoekaanvraag. Voldoet het onderzoeksvoorstel aan de criteria van het ParkinsonFonds? Is het vernieuwend, baanbrekend, levert het kennis op over de oorzaak van de ziekte van Parkinson? Of draagt het bij aan een betere behandeling van de ziekte of aan een hogere levenskwaliteit voor patiënten? Krijgt het onderzoek niet elders als fondsen?
  4. Als de medisch-wetenschappelijke commissie een positief advies geeft, reserveert het ParkinsonFonds het benodigde onderzoeksgeld. We stellen een contract op met de onderzoeker/het instituut. Dit contract moet altijd ondertekend zijn door de principal investigator, de financiële afdeling van het UMC of de universiteit en door de directeur van het ParkinsonFonds.
  5. De subsidie wordt tijdens de onderzoekperiode in delen aan de onderzoekers uitbetaald. De onderzoekers verplichten zich tussentijds te rapporteren over de voortgang van de studie. Zo ziet het ParkinsonFonds er, samen met de leden van de medisch-wetenschappelijke commissie, strikt op toe dat elke gedoneerde euro welbesteed is.

Leden van de medisch-wetenschappelijke commissie

Deel dit artikel