Doneer direct
23 april 2014

Oproep voor gezonde vrijwilligers

Hebben “onrustige slapers” een verhoogde kans op de ziekte van Parkinson?

In het Universitair Medisch Centrum Groningen is een onderzoek gestart naar de hersenactiviteit bij patiënten met een REM-slaap gedragsstoornis. De REM-slaap is een slaapfase waarin men droomt en de spieren verslapt zijn. Een REM-slaap gedragsstoornis treedt op in deze slaapfase. De spieractiviteit wordt dan niet goed afgeremd door de hersenen. Hierdoor kunnen patiënten met een REM-slaap gedragsstoornis hun dromen gaan uitbeelden en tijdens hun slaap zeer onrustig of zelfs agressief zijn.

Verhoogde kans op Parkinson

Volgens eerdere onderzoeken hebben patiënten met deze slaapstoornis mogelijk een verhoogde kans om later de ziekte van Parkinson te ontwikkelen. Ook kunnen patiënten met een REM-slaap gedragsstoornis andere hersenziekten ontwikkelen die erg lijken op de ziekte van Parkinson; de zogenaamde ‘parkinsonismen’. Deze parkinsonismen geven dezelfde symptomen als de ziekte van Parkinson (beven, stijfheid en bewegingstraagheid), maar tasten andere hersengebieden aan. Of een patiënt met een REM-slaap gedragsstoornis een hersenziekte gaat ontwikkelen, en zo ja, welke, is op dit moment niet te voorspellen. Dit is echter wel van belang voor de behandeling.
Met behulp van een speciale hersenscan, een zogenaamde FDG PET scan, kan de stofwisseling in de hersenen in beeld worden gebracht. Zo kunnen de zieke hersendelen bij een bepaalde ziekte worden geïdentificeerd. Het doel van het huidige onderzoek is om de stofwisseling van de hersenen van patiënten met een REM-slaap gedragsstoornis te vergelijken met gezonde mensen, maar ook met patiënten met de ziekte van Parkinson en andere parkinsonismen.
Met dit onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in ziekten zoals de ziekte van Parkinson en de mogelijke voorstadia. Dit zou in doe toekomst kunnen leiden tot een eerdere, en betere behandeling van deze ernstige hersenziekten.

Oproep gezonde vrijwilligers

Het onderzoek wordt geleid door prof. dr. K.L. Leenders en gefinancierd door de Stichting Parkinson Fonds. Voor het onderzoek is het belangrijk dat er ook hersenscans van gezonde mensen beschikbaar zijn om een goede vergelijking te kunnen maken. Wij zijn daarom op zoek naar gezonde vrijwilligers die bereid zijn bij te dragen aan dit onderzoek. Het is van belang dat deze gezonde vrijwilligers geen directe (verwante) familieleden hebben met de ziekte van Parkinson, een parkinsonisme of een dementie.

Aanmelden voor onderzoek

Bent u als partner, vriend(in) of mantelzorger betrokken bij iemand met de ziekte van Parkinson en bent u bereid mee te werken aan dit onderzoek? Dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met drs. S.K. Meles op telefoonnummer 050-3615615 of via e-mail s.k.meles@umcg.nl.

Deel dit artikel