fbpx
Doneer direct
25 augustus 2015

Veranderingen in de hersenen met een oogmeting inzichtelijk maken

Retinal Multi-biomarker Imaging for the Diagnosis of Parkinson’s Disease
Aanvrager: A. Amelink
Instituut: TNO innovation for life
Duur: 1 jaar
Kosten: € 50.000

De zenuwcellen van het netvlies van het oog staan in directe verbinding met de hersenen. Het oog biedt hiermee als het ware een ‘venster naar het brein’.

Recentelijk is ontdekt dat veranderingen die in de hersenen plaatsvinden als gevolg van de ontwikkeling van neurodegeneratieve ziekten (zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson) ook tot veranderingen op het netvlies van het oog leiden. Veranderingen in de hersenen die zijn gerelateerd aan bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson zouden daardoor met behulp van een simpele oogmeting  kunnen worden gemeten.

In potentie kan de diagnose van een neurodegeneratieve ziekte daarmee ook op een eenvoudigere en voor de patiënt minder belastende manier worden gesteld.  Voordat deze “door het oog” diagnostische aanpak in de praktijk kan worden toegepast, moet er nog een aantal onderzoeksvragen worden beantwoord. Zo is nog niet bekend welke biomarker(combinatie) het meest representatief is voor een goede diagnose, hoe deze biomarker(combinatie) het best zichtbaar wordt gemaakt en welke eisen er worden gesteld aan het oogscanapparaat waarmee de oogmeting wordt uitgevoerd.
In het eerste jaar van dit onderzoekstraject met Stichting ParkinsonFonds willen wij onderzoeken welke voor de ziekte van Parkinson kenmerkende biomarkers geschikt zijn om op het netvlies zichtbaar te maken. Door dit onderzoek verkrijgen we kennis over hoe en waar Parkinson gerelateerde biomarkers zich precies vastzetten op het netvlies, tot welke vervormingen dit op celniveau leidt en welke stoffen (fluorescente labels) toegediend moeten worden om de biomarkers zichtbaar te maken op het netvlies.
Dit onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoekstraject dat plaats heeft in het Van ’t Hoff programma van TNO. In dit Van ’t Hoff programma worden diagnostische tools en apparaten ontwikkeld met een technologiebasis in de biomedische optica:  ‘meten met licht’.  Doel van dit onderzoekstraject is om technologie  te ontwikkelen waarmee op veilige, niet-invasieve en patiëntvriendelijke wijze een betrouwbare diagnose kan worden gesteld en eveneens ingezet kan worden om de ontwikkeling van de ziekte in de tijd te volgen.

Wilt u dit onderzoek of één van de andere onderzoek steunen?

Maak dan vandaag nog uw gift over.

 

Wilt u op de hoogte blijven over de onderzoeken?

Schrijf dan nu in voor de nieuwsbrief. 

Deel dit artikel