fbpx
Doneer direct
14 maart 2017

200 jaar kennis over Parkinson

Viering van 200 jaar vooruitgang in kennis over Parkinson

Alle organisaties wereldwijd die ‘iets’ met Parkinson te maken hebben, besteden dit jaar extra aandacht aan het belangrijke essay over shaking palsy – ‘trillende spierverlamming/-verzwakking’ – dat James Parkinson (1755-1824) in 1817 publiceerde. 200 jaar geleden! Hierin beschreef hij voor het eerst – en zeer gedetailleerd – wat later bekend zou worden als de ziekte van Parkinson. Daarmee inspireerde hij andere artsen om het shaking palsy syndroom nader te onderzoeken. Het was het fundament voor wat we nu allemaal weten over de ziekte.

Eren

Op 10 en 11 maart vond de bijeenkomst ‘An Essay on the Shaking Palsy 1817: A Celebration of 200 Years of Progress’ plaats. Neurologen, geriatrisch- en Parkinsonverpleegkundigen vierden 200 jaar vooruitgang in het begrijpen van de symptomen van de ziekte van Parkinson, de oorzaak, de behandeling en de ontwikkeling richting een genezing. James Parkinson was een geboren en getogen Londenaar, werkzaam als arts, geoloog, neuroloog, wetenschapper en sociaal activist. Om hem te eren voor de belangrijke bijdrage die hij aan kennis over de ziekte leverde, werd de bijeenkomst in Londen georganiseerd.

Complexiteit

De hoofdstukken uit James Parkinsons essay waren leidend tijdens dit congres – de artsen zetten de inhoud af tegen de huidige kennis over de ziekte. Op het interessante programma stonden de complexiteit van de diagnose en behandeling van de ziekte en het (erkennen van het) belang van niet-motorische symptomen hierbij. Ook de verschillende visies op de behandeling van vroege en latere fases van Parkinson kwamen aan bod.

Schat aan kennis en doorbraken

Op het congres werd besproken waarom we de ziekte nog steeds niet kunnen stoppen of afremmen, en wat we allemaal wél kunnen en weten (genetisch, motorische en niet-motorische symptomen, levenskwaliteit) sinds 1817. En ondanks dat we er nog lang niet zijn, is dat heel wat. Het ParkinsonFonds kon al ruim € 17 miljoen investeren in baanbrekend medisch-wetenschappelijk onderzoek. Stamcelonderzoek, studies naar specifieke hersendelen, naar moleculaire mechanismen achter de ziekte, pijnbeleving bij Parkinson, persoonlijke behandelplannen, lichttherapie, de positieve invloed van bewegen, van lopen op ritmes: het leverde al een schat aan kennis en doorbraken op.

Aanmoedigen

James Parkinson vond het jammer dat hij niet veel had kunnen doen om het lijden van de patiënten te verminderen, blijkt uit zijn essay. Hij hoopte door aandacht te vragen voor shaking palsy, anderen aan te moedigen de oorzaak van
de ziekte te achterhalen. Zo geschiedde. Hij zou het teleurstellend vinden dat de ziekte vandaag nog ongeneeslijk is, maar verheugd zijn over de onderzoeken gericht op het welbevinden van de patiënt en diens hogere dagelijkse levenskwaliteit. En over de wetenschappelijke doorbraken die elke dag kunnen plaatsvinden.

Los van dit ‘jaar van James Parkinson’ vieren we zijn geboortedag – 11 april – jaarlijks als Wereld Parkinson Dag. Deze dag luidt een periode in van wereldwijde extra aandacht voor de ziekte van Parkinson. Dat blijven wij ook doen – tot we een geneesmiddel vinden voor de ziekte.

Lees meer over James Parkinson

Deel dit artikel