Doneer direct
1 april 2019

Nieuwsbrief april van Twan Hendriks

Onder begeleiding en assistentie van kunstenaar Twan Hendriks maken deelnemers van de workshop een grasfiguur van klei. De opbrengst van de workshops komt ten goede van wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Maandelijks geeft Twan Hendriks een nieuwsbrief uit over het verloop van zijn initiatief. Hieronder vindt u zijn nieuwsbrief van de maand april.

Met in deze nieuwsbrief:

  • Voorwoord
  • Bezoek aan de workshop van Hans Verschuren in Etten-Leur
  • Hans Verschuren over zijn initiatief
  • Weer 10 grasfiguren af
  • Presentatie bij Kunst Op Tafel (Lorenzetti)
  • Uitnodiging Parkinson Café Midden-Brabant
  • Tenslotte, 11 april WereldParkinsondags

 

Voorwoord

Wat later dan gewoonlijk, deze nieuwsbrief, maar ik heb een goed excuus: even een weekje op vakantie geweest in Zuid-Spanje, gewoon even de boel de boel laten. Daarna weer fulltime aan de gang met het project, dat inmiddels alweer 1,5 jaar loopt. Workshops organiseren, presentaties geven, website-Facebook-Instagram bijhouden, nieuwe contacten leggen en onderhouden én de dagelijkse sportactiviteit bijhouden om partner Parki rustig te houden. Al met al een flinke klus, waarbij Luuk en Jan onvervangbare hulpmaatjes zijn.

In die vakantie (waar ik het sporten overigens wel bijhield) zijn we (mijn grote vriendin en haar vriend) in Malaga naar enkele musea geweest. Het Contemporary Art Museum (te vergelijken met Museum De Pont in Tilburg en de dépendance van het Centre Pompidou in Parijs, dependance waar een tentoonstelling was van Matisse. Al met al erg boeiend, maar ook een beetje frustrerend, omdat ik in de gaten kreeg dat ik mijn eigen werk behoorlijk begin te missen. Mijn handen jeukten – en dat was zeker niet mijn partner Parki. Dus heb ik de beslissing genomen om twee dagen in de week te aan mijn eigen werk te besteden. Dat betekent een nieuwe uitdaging erbij en met passen en meten moet dat gaan lukken. Per slot van rekening heb ik geen haast en ik voel dat ik nog lang mee kan, ook al confronteert mijn vriend Parki me van tijd tot tijd met kleine, maar wel onomkeerbare regressies.

Wat altijd in mijn vaandel heeft gestaan, “Ik wil in de toekomst geen spijt hebben”, geeft me positieve energie. Aan de slag, dus.

Twan, april 2019

 

Bezoek aan de workshop van Hans Verschuren in Etten-Leur

Toen ik in 2014 mijn diagnose Parkinson kreeg en ik me verdiepte in deze aandoening, kwam ik via het ParkinsonFonds Hans Verschuren uit Etten-Leur tegen. Hij organiseert daar workshops boetseren voor mensen met Parkinson of andere spierziektes onder de noemer van: “Handen kunnen meer dan trillen alleen”.

Ik was op dat moment net bezig mijn project te organiseren en nieuwsgierig als ik ben nodigde ik hem uit. Hij kwam samen met zijn maat Boudewijn. Een heel prettige ontmoeting met zoveel interessante uitwisselingen, dat ik hem daarna tijdens één van zijn workshops heb bezocht, gewapend met een camera om het een en ander vast te leggen.

Ik trof een grote, enthousiaste én gezellige groep lotgenoten aan, die fanatiek hun creativiteit botvierden met klei en inmiddels ook met olieverf. Hans werd geassisteerd door enkele vrijwilligers, waaronder zijn maat Boudewijn. Ik heb hen gevraagd of ze me een verhaaltje wilden sturen voor mijn nieuwsbrief. Hieronder het verhaal van Hans. In de volgende nieuwsbrief verschijnt het verhaal van Boudewijn.

Hans Verschuren over zijn initiatief

“Voor het 5e jaar zijn we hard bezig met het maken van mooie werk-stukken. Onze groep is niet zo groot als vorig jaar, omdat ons helaas enkele leden zijn ontvallen. Omdat het erg goed gaat met de huidige groep gaan we ook in april nog door en houden daarna zomerreces.

We hebben een mooie dag beleefd met een bezoek aan het museum voor moderne kunsten. Met een groep van 44 personen, waaronder onze Parkinson-groep met begeleiders, gingen we met de Museumplusbus naar Amstelveen. Appel en andere kunstenaars uitvoerig bekeken onder vakkundige begeleiding. Weer inspiratie opgedaan, zo gaan we verder.

We hopen dat we in oktober a.s. weer nieuwe deelnemers mogen ontvangen.”

Hans Verschuren
Etten-Leur
06-20802051

Weer 10 grasfiguren af


Afgelopen maand weer 10 grasfiguren uit de oven gehaald en met- een gefotografeerd voor het uiteindelijke boek–werk van het project. Langzaamaan groeit het grasveld gestaag door.

Presentatie bij Kunst Op Tafel.

Afgelopen zondag 7 april om 12.00 uur kon er weer over kunst worden gepraat tijdens een bijeenkomst Kunst Op Tafel bij boekhandel Gianotten Mutsaers in Tilburg (Emmapassage 17). Beeldhistoricus Rob Berkel neemt iedere maand op een zondagochtend een aantal kunstvoorwerpen mee uit de collectie van Lorenzetti. Maar je kunt ook zelf iets meebrengen. Deelname is gratis.

Dus ging ik er heen en nam een grasfiguur mee. Rob, die op de hoogte is van het ParkinsonGrasveldproject, ontving mij enthousiast en gaf mij de gelegenheid om het een en ander over het project te vertellen. Weer een belangrijk stukje publiciteit erbij, dus …

Kijk voor meer over Lorenzetti:
https://www.lorenzetti.nl/cursus/kunst_op_tafel.html

Parkinson Café Midden Brabant

Op 24 april a.s. ben ik uitgenodigd om presentatie van het project te verzorgen bij het Parkinson Café Midden-Brabant. Een uitnodiging die ik zeer waardeer. Juist daar ontmoet ik mijn lotgenoten en vind ik mogelijk nieuwe mensen (vrienden, familie, mantelzorgers enz.) om mee te doen aan het project of anderszins samen te werken. Voor wie het interessant vindt, hier een link naar hun website.

Tenslotte, 11 april WereldParkinsondag

Op 11 april wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de ziekte van Parkinson en voor Parkinsonismen. WereldParkinsonDag vindt jaarlijks plaats op de geboortedatum van de Engelse arts James Parkinson. Dat is degene die de verschijnselen van de ziekte van Parkinson het eerst als een samenhangend geheel heeft herkend en beschreven. Eens kijken of we op 11 april volgend jaar, met een dan weer verder gegroeid grasveld, niet iets kunnen organiseren om het project onder de aandacht te brengen.

Tot de volgende nieuwsbrief.
Met vriendelijk groeten,
Twan Hendriks

Deel dit artikel