Doneer direct

ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting ParkinsonFonds aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

Het fiscaal nummer van Stichting ParkinsonFonds is 8068.94.544.

Meer informatie over de voorwaarden en de regels waar een organisatie aan moet voldoen, vindt u op de website van de Belastingdienst.

Download hier alle officiële documenten van Stichting ParkinsonFonds:

Contact informatie

Stichting ParkinsonFonds
Hoofdweg 667A
2131 BB Hoofddorp

Telefoon: 023-5540755
Fax: 023-5540775

E-mail:  info@parkinsonfonds.nl
Website: www.parkinsonfonds.nl

RSIN : 806894544