Doneer direct

Wetenschappelijke Raad

Samenstelling van de medisch-wetenschappelijke commissie

Prof. Dr. Vincenzo Bonifati, MD,Ph.D.

Professor of Genetics of movement Disorders
Erasmus MC Rotterdam
Afd. Klinische Genetica

prof. dr. A.M. (Amalia M.) Dolga

Adjunct hoogleraar – Regenerative Neuropharmacology
University of Groningen
Faculty of Science and Engineering

Prof. dr. Eleonora Aronica

Hoogleraar Neuropathologie
UMC Amsterdam
Faculty Medicine

Prof. Dr.med. Wolfgang Oertel

Universitätsklinikum Giessen und Marburg, GmbH.
Standort Marburg
Directeur Neurologische kliniek

Prof. Dr. K.L. Leenders, MD, Ph.D.

Professor Neurologie
Universiteit MC Groningen
Afd. Neurologie