Doneer direct

Organisatie

Onderzoek naar Parkinson kost veel geld en daar zijn dringend fondsen voor nodig.

Wij krijgen regelmatig nieuwe aanvragen binnen en proberen alle belangrijke onderzoeken te financieren.

Bij onze zoektocht naar een genezing zijn wij afhankelijk van donateurs. Alleen dankzij hun zeer gewaardeerde bijdrage kunnen wij belangrijk onderzoek financieren.
Stichting ParkinsonFonds is door de overheid gecertificeerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Een extra garantie dat elke donatie goed terechtkomt!

Met uw hulp kunnen wij mensen met de ziekte van Parkinson helpen. Dankzij uw bijdrage komt de wetenschap telkens een stap verder.
Als u meer informatie over ondersteuning van onze stichting wilt ontvangen kunt u met ons contact opnemen.

Ineke Zaal
Directeur Stichting ParkinsonFonds
Telefoon: 06-29414669
E-mail: inekezaal@parkinsonfonds.nl

Roxani Demetriadis
Manager Stichting ParkinsonFonds
Telefoon: 023-5540755
E-mail: roxanidemetriadis@parkinsonfonds.nl

Samenstelling van het bestuur van Stichting ParkinsonFonds

van links naar rechts:
de heer W.J.M. Smeets RV RAB, penningmeester
de heer Drs. H. Zeemering, voorzitter
de heer A.J. Knobben, secretaris

Samenstelling van de medisch-wetenschappelijke commissie

Prof. Dr. Vincenzo Bonifati, MD,Ph.D.

Prof. Dr. Vincenzo Bonifati, MD,Ph.D.

Professor of Genetics of movement Disorders
Erasmus MC Rotterdam
Afd. Klinische Genetica

prof. dr. A.M. (Amalia M.) Dolga

prof. dr. A.M. (Amalia M.) Dolga

Adjunct hoogleraar – Regenerative Neuropharmacology
University of Groningen
Faculty of Science and Engineering

Prof. dr. Eleonora Aronica

Prof. dr. Eleonora Aronica

Hoogleraar Neuropathologie
UMC Amsterdam
Faculty Medicine

Prof. Dr.med. Wolfgang Oertel

Prof. Dr.med. Wolfgang Oertel

Universitätsklinikum Giessen und Marburg, GmbH.
Standort Marburg
Directeur Neurologische kliniek

Prof. Dr. K.L. Leenders, MD, Ph.D.

Prof. Dr. K.L. Leenders, MD, Ph.D.

Professor Neurologie
Universiteit MC Groningen
Afd. Neurologie

 

Lees hier de statuten